Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

2016

2016. január 1. péntek 16 óra (MP3Hallgatható 9,5 MB)
Növekedjetek az Úr Jézus Krisztus megismerésében!
2Pét 3,18. - Sípos Ete Zoltán

2016. január 3. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,4 MB)
Jézus Krisztus feltámadása
Apostoli hitvallás sorozat 20. rész
(Lk 24,1-12.36-48.) 1Kor 15,1-11. - Sípos Ete Zoltán 

2016. január 10. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,3 MB)
Fölment a mennyekbe, ül az Atya Istennek jobbján...
Apostoli hitvallás sorozat 21. rész
(ApCsel 1,6-11.) Zsid 1,1-4. - Sípos Ete Zoltán 

2016. január 17. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 10,8 MB)
Jézus dicsőséges visszatérése
Apostoli hitvallás sorozat 22. rész
ApCsel 1,9-11. - Sípos Ete Zoltán 

2016. január 24. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,3 MB)
Hiszek Szentlélekben
Apostoli hitvallás sorozat 23. rész
(ApCsel 2,1-4.14-39.) Ef 1,11-14. - Sípos Ete Zoltán 

2016. január 31. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 7,6 MB)
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség
(Mt 6,5-13.) Mt 6,13b - Juhász András

2016. február 7. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 13,2 MB)
Hiszem az egyetemes (keresztyén anya) szent egyházat, a szentek közösségét... - Az egyház titka I.
Apostoli hitvallás sorozat 24. rész
(ApCsel ,1-4.14-39.) Ef 1 - Sípos Ete Zoltán 

2016. február 14. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,6 MB)
Hiszem az egyetemes (keresztyén anya) szent egyházat, a szentek közösségét... - Az egyház titka II.
Apostoli hitvallás sorozat 25. rész
(Ef 2) Ef 2,14-16 - Sípos Ete Zoltán 

2016. február 21. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 7,4 MB)
Heródes lelkiismerete
(2Sám 12,1-13.) Mt 14,1-12. - Juhász András

2016. február 28. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 10,1 MB)
Jézus Krisztusban egységes közösség - Az egyház titka III.
Apostoli hitvallás sorozat 26. rész
(Ef 2) Ef 4,1-6 - Sípos Ete Zoltán 

2016. március 6. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 12 MB)
Hol van az igazi egyház? - Az egyház titka IV.
Apostoli hitvallás sorozat 27. rész
(ApCsel 2,37-44.) ApCsel 2,41-42. - Sípos Ete Zoltán 

2016. március 13. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 10,7 MB)
Az Egyház küldetése - Az egyház titka V.
Apostoli hitvallás sorozat 28. rész
(ApCsel 2,1-12.) 1Kor 2,1-5. - Sípos Ete Zoltán 

2016. március 20. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,1 MB)
Virágvasárnapi teendőink
(Zsolt 118) Mt 21,1-11. - Sípos Ete Zoltán 

2016. március 23. szerda 18 óra (MP3Hallgatható 9,3 MB)
A bűn súlya
Zsolt 32,1-7. - Sípos Ete Zoltán

2016. március 24. csütörtök 18 óra (MP3Hallgatható 11,9 MB)
A bűn megvallása
(Mt 26,17-46.) Zsolt 32,1-7. - Sípos Ete Zoltán

2016. március 25. nagypéntek 18 óra (MP3Hallgatható 12,8 MB)
A bűnbocsánat
(Mt 27,27-54.) Zsolt 32,1-6. - Sípos Ete Zoltán

2016. március 27. húsvétvasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 10,1 MB)
Jézus Krisztus - a sarokkő
(Mk 16,1-14.) Zsolt 118,22-23. - Sípos Ete Zoltán 

2016. március 28. húsvéthétfő 9 óra (MP3Hallgatható 11,1 MB)
Csókoljátok a Fiút!
(Lk 24,1-12.) Zsolt 2,12. - Sípos Ete Zoltán 

2016. április 3. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 13,7 MB)
Lakhassam az Úr házában... - 5 éves az új templomunk
(Zsolt 27) Zsolt 27,4-6. - Sípos Ete Zoltán 

2016. április 10. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 12,3 MB)
Isten ékessége
(Jel 4) Zsolt 104,1-2a - Sípos Ete Zoltán 

2016. április 17. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 10,8 MB)
A szivárvány alatt
(1Móz 6) 1Móz 9,8-17. - Sípos Ete Zoltán 

2016. április 24. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 10 MB)
"Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére"
(Zsid 12,1-12.) Zsid 12,1-3. - Hotorán Gábor

2016. május 1. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 12,3 MB)
Hiszem... a bűnök bocsánatát... I.
Apostoli hitvallás sorozat 29. rész
(Zsolt 51) Rm 5,20-21. - Sípos Ete Zoltán 

2016. május 5. mennybemenetel ünnepe 18 óra (MP3Hallgatható 11,7 MB)
A mennybement - köztünk van...
ApCsel 1,6-12, Mt 28,20 - Sípos Ete Zoltán 

2016. május 8. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 14,4 MB)
Bűnbocsánat nélkül - Istennel közösség? - Hiszem...a bűnök bocsánatát... II.
Apostoli hitvallás sorozat 30. rész
(Lk 7,36-50.) Lk 7,44-50. - Sípos Ete Zoltán 

2016. május 12. csütörtök 18 óra (MP3Hallgatható 9,1 MB)
Szeretsz-e engem?
Jn 21,15-22. - Sípos Ete Zoltán

2016. május 13. péntek 18 óra (MP3Hallgatható 8,7 MB)
Szeretlek!
Jn 21,15-19. - Sípos Ete Zoltán

2016. május 14. szombat 18 óra (MP3Hallgatható 33,7 MB)
Bűnbánati istentisztelet
Jn 21,15-19. - Sípos Ete Zoltán

2016. május 15. pünkösdvasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 9,6 MB)
Pünkösdi üzenetek
(Lk 24,49.) ApCsel 2,1-4. - Sípos Ete Zoltán 

2016. május 16. pünkösdhétfő 9 óra (MP3Hallgatható 9,2 MB)
Isten szeretetével betöltött szív
Rm 5,3-8. - Sípos Ete Zoltán 

2016. május 22. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,1 MB)
Megvetett igehirdetés
(Jer 36,1-7.11-19.) Jer 36,20-26. - Hotorán Gábor

2016. május 29. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 7,5 MB)
Isten dicsősége
(5Móz 32,1-21.) 5Móz 32,39. - Szabó János Bence

2016. június 5. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 12,5 MB)
A bűnbocsánat következményei - Hiszem a bűnök bocsánatát III.
Apostoli hitvallás sorozat 31. rész
(Zsolt 32) Zsolt 32,1-2. - Sípos Ete Zoltán 

2016. június 12. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,1 MB)
Szeresd az Urat!
(Zsolt 113) Mt 22,35-40. - Sípos Ete Zoltán 

2016. június 19. vasárnap (MP3Hallgatható 10,6 MB)
Istentisztelet

2016. június 26. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 13,1 MB)
A feltámadott test jellemzői - "Hiszem... a test feltámadását" II.
Apostoli hitvallás sorozat 33. rész
(1Kor 15,40-55.) 1Kor 15,40-49. - Sípos Ete Zoltán 

2016. július 3. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 14,6 MB)
Mit gondoljunk a testről? - "Hiszem... a test feltámadását" III.
Apostoli hitvallás sorozat 34. rész
(Jób 38) Jn 5,24-29. - Sípos Ete Zoltán 

2016. július 10. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 10,9 MB)
"...az örök életet."
Apostoli hitvallás sorozat 35. rész
(Jn 11,1-7.17-45.) Jn 3,35-36. - Sípos Ete Zoltán 

2016. július 17. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 6,8 MB)
Isten bölcsessége
(Péld 9) 1Kor 1,17-21. - Szabó János Bence 

2016. július 24. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 10,7 MB)
Jertek el, mert immár minden kész!
(Lk 14,15-24.) Lk 14,17. - Hotorán Gábor

2016. július 31. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 12 MB)
Tévelygés
(1Kir 22,1-39.) 2Pét 2,1-9. - Sípos Ete Zoltán 

2016. augusztus 7. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 9 MB)
Egy fontos kérdés!
Rm 16,17-20. - Sípos Ete Zoltán 

2016. augusztus 14. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 9,9 MB)
Hitviták az egyházban
Fil 1,1-8.27-30. - Sípos Ete Zoltán 

2016. augusztus 21. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,6 MB)
A hit, amit védelmeznünk kell
Jud 1,1-4. - Sípos Ete Zoltán 

2016. augusztus 28. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 12 MB)
"Emlékezzetek meg elöljáróitokról..."
Zsid 13,7-9. - Sípos Ete Zoltán 

2016. szeptember 4. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 12,4 MB)
Miért van sokféle hitrendszer?
(Neh 8.) Rm 12,6. - Sípos Ete Zoltán 

2016. szeptember 11. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,1 MB)
Tiszta gondolkodás - tiszta élet
2Pét 3,1-2. - Sípos Ete Zoltán 

2016. szeptember 18. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,6 MB)
A meghamisított evangélium
Hitvédelem sorozat 1. rész
(Gal 1) Gal 1,6-12. - Sípos Ete Zoltán 

2016. szeptember 25. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 14,2 MB)
Bátorítás hűségre!
Hitvédelem sorozat 2. rész
(1Jn 2,18-29.) 1Jn 2,9. - Sípos Ete Zoltán 

2016. október 2. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 13,2 MB)
Isten szuverenitásától a hazaszeretetig
(Ef 1,11-23.) Rm 9,1-5. - Sípos Ete Zoltán 

2016. október 9. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,6 MB)
A gnoszticizmus ellen
Hitvédelem sorozat 3. rész
(Kol 2,8-23.) 1Tim 6,20-21. - Sípos Ete Zoltán 

2016. október 16. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 13,1 MB)
"Ti apák..." - Családi nap
(5Móz 6,1-13.) Ef 6,1-4. - Sípos Ete Zoltán 

2016. október 23. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 10,5 MB)
Valóságos felszabadulás!
Jn 8,31-36. - Sípos Ete Zoltán 

2016. október 30. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,4 MB)
Jézust ünnepelni - Reformáció ünnepére
(Kol 2,6-15.) Kol 2,6. - Sípos Ete Zoltán 

2016. november 6. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 12,6 MB)
A halál közelében
(Jn 11,1-46.) Rm 6,23. - Sípos Ete Zoltán 

2016. november 13. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 11,4 MB)
Hitismeret
(1Kor 2,1-13.) 1Kor 2,6-10. - Sípos Ete Zoltán 

2016. november 14. hétfő 18 óra (MP3Hallgatható 14,5 MB)
Keresztelő János üzenete sorozat 1. rész
Mal 3,1a; Lk 1,13.17. - Lőrincz István

2016. november 15. kedd 18 óra (MP3Hallgatható 13,8 MB)
Keresztelő János üzenete sorozat 2. rész
Jn 1,8.; Jn 5,35a - Lőrincz István

2016. november 16. szerda 18 óra (MP3Hallgatható 13 MB)
Keresztelő János üzenete sorozat 3. rész
Lk 3,18. - Lőrincz István

2016. november 17. csütörtök 18 óra (MP3Hallgatható 11,3 MB)
Keresztelő János üzenete sorozat 4. rész
Mt 3,13-15. - Lőrincz István

2016. november 18. péntek 18 óra (MP3Hallgatható 11,8 MB)
Keresztelő János üzenete sorozat 5. rész
Mt 11,2-6. - Lőrincz István

2016. november 19. szombat 18 óra (MP3Hallgatható 38,5 MB)
Keresztelő János üzenete sorozat 6. rész
Mt 11,12. - Lőrincz István

2016. november 20. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 14,5 MB)
Keresztelő János üzenete sorozat 7. rész
Mk 6,27. - Lőrincz István

2016. november 27. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 10,6 MB)
"Én vagyok a jó pásztor"
(Zsolt 23) Jn 10,1-19. - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 4. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 9,8 MB)
Jézus az út
(Ézs 42,10-18.) Jn 14,1-6. - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 11. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 13,8 MB)
Jézus, mint igazi szőlőtő
(Zsolt 80,9-16.) Jn 15,1-8. - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 18. vasárnap 9 óra (MP3Hallgatható 12,5 MB)
Jézus az élet kenyere
(2Móz 16,1-7.13-22.) Jn 6,1-17.24-35. - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 22. csütörtök 18 óra (MP3Hallgatható 9 MB)
Az Atya megtisztítja
Jn 15,1-2. - Sípos Ete Zoltán

2016. december 23. péntek 18 óra (MP3Hallgatható 9 MB)
Az Atya megtisztítja 2.
Jn 15,1-2. - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 24. szombat 16 óra (MP3Hallgatható 12,7 MB)
Miért szalonképtelen Jézus?
Lk 2,1-14. - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 25. karácsony I. napja 9 óra (MP3Hallgatható 9,8 MB)
Lássuk meg e dolgot
Lk 2,1-15. - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 26. karácsony II. napja 9 óra (MP3Hallgatható 26,2 MB)
A világ világossága
Jn 8,12. - Sípos Ete Zoltán 

2016. december 31. szilveszter 16 óra (MP3Hallgatható 9,4 MB)
Évvégi teendőink
Zsolt 103,1-2. - Sípos Ete Zoltán 

Igehirdetés böngésző

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Az itt található összes hangfelvételről kérhető másolat kazettára. Az MP3 jellel ellátott istentiszteletek közvetlenül is letölthetők.

A böngészőt folyamatosan töltjük fel friss illetve régebbi MP3 felvételekkel, továbbá 1994-ig visszamenőleg az igehirdetések címadataival.

A korábbi istentisztelet-listát itt érheti el.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség